TIEDOTE: Mikä on Tohjaamo?

TIEDOTE: Mikä on Tohjaamo?

Tornion kaupungin nuorisotoimen Nuorisotiedotuspiste Aaltosen palvelut uudistuvat. Nuorisotiedotuspiste Aaltonen tuottaa ja tarjoaa nuorten tieto- ja neuvontasisältöä sekä palveluita 13-29-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille. Yksi suurimmista uusista toimintamuodoista on Tohjaamo-palvelut.

Mikä on Tohjaamo?

Tohjaamo on torniolainen malli valtakunnalliselle Ohjaamo-toiminnalle Nuorisotiedotuspiste Aaltosessa ja verkostokumppanien palveluissa.

Tohjaamo on kaikkien torniolaisten alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen monialainen palveluverkosto. Tohjaamosta nuori saa tietoa, neuvontaa, ohjausta sekä palveluja. Se on verkosto, jonka toimijat tarjoavat yhdessä monialaisesti palveluita työllistymiseen, koulutukseen, asumiseen, elämänhallintaan ja hyvinvointiin liittyen.

Tohjaamon toimintaan osallistuvien organisaatioiden ja eri hallinnonalojen toimintamalli perustuu monialaiseen, hyväksi havaittuun yhteistyöhön. Nuoret voivat ottaa yhteyttä oman tilanteensa selvittelemiseksi mihin tahansa verkoston palveluun ilman lähettävää tahoa. Palvelu verkostossa on tilannekohtaista ja nuoren yksilöllisestä tarpeesta lähtevää.

Tohjaamon palveluita tarjoavat toimipisteissään kaikki verkoston yhteistyökumppanit, mutta koordinoivana palvelupisteenä toimii nuorisotoimen ylläpitämä Nuorisotiedotuspiste Aaltonen, osoitteessa Länsiranta 9. Nuorisotiedotuspiste Aaltosessa toimivat nuoriso-ohjaajat ja etsivät nuorisotyöntekijät auttavat henkilökohtaisesti nuoria kaikissa mieltä askarruttavissa asioissa. Viikoittain Aaltosessa on paikalla TE-toimiston työntekijä ja kerran kuukaudessa nuori saa Aaltosesta myös Kelan palvelut. Tohjaamon verkostoon kuuluva Tornion työvoimalasäätiö on mukana tiiviissä yhteistyössä palveluineen ja työntekijöineen, samoin kuin sosiaalitoimi. Yhteistyökumppaneiden palveluaikoja lisätään Aaltoseen tarpeen mukaan.

Tohjaamon verkosto järjestää Aaltosessa lyhytkursseja, teemapäiviä ja Pop up – tiedotustilaisuuksia nuorten toiveiden ja tarpeiden mukaisesti, erilaisiin elämäntilanteisiin ja kiinnostuksen kohteisiin liittyen.

Tohjaamon toiminnassa korostuu verkostotyön kehittäminen ja nuorten osallistuminen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.

Tohjaamo palvelee nuorta ilman luukutusta ja mahdollisimman nopeasti ja sujuvasti. Verkosto tuntee toistensa toiminnan, jolloin työ ja resurssien käyttö ovat tehokasta. Tiettyinä päivinä tietyt palvelut ovat saatavilla Aaltosesta, mutta perusohjausta ja neuvontaa saa verkoston toimipisteistä joka päivä. Yhden käynnin aikana nuori voi tavata Aaltosessa useita eri alojen ammattilaisia tai vastaavasti tehdä vaikkapa työhakemuksen työntekijän avustuksella. Aaltoseen voi tulla varaamalla ajan työntekijälle, jonka palveluja toivoo tai ilman ajanvarausta. Avatessaan Aaltosen oven, nuori on aina oikeassa paikassa. Nuorisotiedotuspiste Aaltosen palveluita koordinoi Tornion kaupungin nuorisotoimi. Yksi palvelumuodoista on Tohjaamo-palvelut.

 • Koordinoinnin vastuuohjaajat ovat Markku Lukkariniemi ja Aliisa Sakko.
 • Kehittämistyöstä vastaa Aaltosen toimijatyöryhmä, jonka jäsenet ovat Tohjaamon Aaltosessa toimivien yhteistyötahojen edustajat.
 • Toimijatyöryhmän puheenjohtaja on nuorisotyön päällikkö Auli Pietikäinen.
 • Tohjaamo-verkosto kokonaisuudessaan kokoontuu kolme kertaa vuodessa. Verkosto kokoaa tietoa nuorten kasvu- ja elinoloista ja arvioi nuorten tilannetta päätöksenteon tueksi. Verkoston tavoitteena on edistää yhteisiä menettelytapoja nuorten palveluihin ohjaamisessa. Vuonna 2019 puheenjohtajana on Katri Keisu.

Tohjaamo tekee tiivistä yhteistyötä monien tahojen kanssa. Yhteistyöverkostoon, jonka palvelut ovat tarjolla Tohjaamon kautta, kuuluvat mm. seuraavat tahot:  

 • Nuorisotoimi ja etsivä nuorisotyö
 • Koulutoimi
 • Sosiaali- ja terveyspalvelut
 • Työvoimalasäätiö
 • Työllisyyspalvelut
 • Oppilaitokset
 • Opintopalvelut
 • Kela
 • Seurakunta
 • Järjestöt ja nuorisoneuvosto
 • Mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • Poliisi
 • Haaparannan sosiaalitoimi

Aukioloajat:

KE: 12-16 / 17-20
TO: 12-16 / 17-20 (TE-palvelut 9-15, Kela 13-15 (kerran kuussa, päivämäärät tiedotetaan myöhemmin))
PE: 12-15

Tohjaamon palveluista ja tapahtumista tiedotetaan www.lanuti.fi/tornio ja Aaltosen sosiaalisen median kanavilla sekä yhteistyöverkostoissa. Viikko-ohjelma on nähtävillä www.lanuti.fi/tornio ja www.nuorisotiedotuspisteaaltonen.fi

Kaikki Tohjaamo-verkoston toimijat ja palvelut löytyvät osoitteesta www.tohjaamo.fi

Ota yhteyttä:
Aliisa Sakko 040 835 4642
Markku Lukkariniemi 040 076 8604
Elina Viisanen 050 342 7838