Torniolaisten näköinen Tohjaamo

Torniolaisten näköinen Tohjaamo

Nuorisotoimen kuluvan vuoden talousarviossa painopistealueena oli Ohjaamo-hankkeen kartoitus ja päätökset asian suhteen. Selvittelyä ja kartoitusta on tehty ja lopputulokseen on päästy. Olemme luoneet oman torniolaiseen tarpeeseen sopivan Tohjaamo-mallin valtakunnalliselle Ohjaamo-toiminnalle.

Valtakunnallisesti Ohjaamo on nuorten alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen palvelupiste, jonka toimintamalli rakentuu monialaisesti tietoa, neuvontaa, ohjausta ja tukea tarjoavasta Ohjaamosta, eri hallinnonalojen peruspalveluista ja laajasta yhteistyöverkostosta. Toiminta lähti laajentumaan osana nuorisotakuuta vuonna 2014 ja sen jälkeen Ohjaamoita ja erilaisia versioita nuorten palvelupisteistä on syntynyt Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella tai kuntien omana toimintana ilman ulkopuolista rahoitusta.

Tukeva verkosto

Torniossa nuorten parissa työskentelevät toimijat ovat ammattilaisia myös verkostoitumisessa. Vuosia ennen kuin vuoden 2011 uudistettuun nuorisolakiin lisättiin pykälä monialaisesta yhteistyöstä, oli Torniossa jo koottu toimijat yhteen. Toiminta virallistettiin nuorisolain mukaisesti nuorten ohjaus- ja palveluverkostoksi, jonka kaupunginhallitus asetti.

Verkoston jäseniin kuuluvat nuorten kannalta keskeiset hallinnonalat ja toimijat eli nuoriso- ja koulutoimi, sosiaali- ja terveyspalvelut, oppilaitokset, Työvoimalasäätiö, työ- ja poliisihallinnon edustajat, seurakunta, nuorisoneuvosto ja Haaparannan sosiaalitoimi.

Ohjaus- ja palveluverkoston tehtävä koskee laajasti erilaisia organisaatioita, jotka järjestävät ja tuottavat nuorille palveluita. Verkosto muun muassa kokoaa tietoa nuorten kasvu- ja elinoloista ja arvioi nuorten tilannetta päätöksenteon tueksi.

Tosiasiassa verkosto on meillä paljon laajempi kuin pelkästään ohjaus- ja palveluverkosto, ja Tohjaamon toiminnasta puhuttaessa onkin jokainen nuorten parissa toimiva taho tervetullut mukaan verkostoyhteistyöhön.

Torniolainen nuorten Tohjaamo

Tohjaamo kehittyi toimijoiden yhteisesti suunnittelemana torniolaiseksi nuorten palvelumalliksi. Tohjaamo on kaikkien torniolaisten alle 30-vuotiaiden monialainen palveluverkosto. Sen toimijat tarjoavat palveluita työllistymiseen, koulutukseen, asumiseen, elämänhallintaan ja hyvinvointiin liittyen.

Tohjaamon toimintaan osallistuvien organisaatioiden ja eri hallinnonalojen toimintamalli perustuu monialaiseen, hyväksi havaittuun yhteistyöhön. Nuoret voivat ottaa yhteyttä oman tilanteensa selvittelemiseksi mihin tahansa verkoston palveluun ilman lähettävää tahoa. Palvelu verkostossa on tilannekohtaista ja nuoren yksilöllisestä tarpeesta lähtevää.

Tohjaamon palveluita tarjoavat toimipisteissään kaikki verkoston yhteistyökumppanit, mutta koordinoivana palvelupisteenä toimii nuorisotoimen ylläpitämä Nuorisotiedotuspiste Aaltonen. Aaltosessa nuoriso-ohjaajat ja etsivät nuorisotyöntekijät auttavat henkilökohtaisesti nuoria kaikissa mieltä askarruttavissa asioissa. Viikoittain Aaltosessa on paikalla TE-toimiston työntekijä ja kerran kuukaudessa nuori saa Aaltosesta myös Kelan palvelut. Yhteistyökumppaneiden palveluaikoja lisätään Aaltoseen tarpeen mukaan.

Tohjaamon verkosto järjestää Aaltosessa lyhytkursseja, teemapäiviä ja pop up -tiedotustilaisuuksia nuorten toiveiden ja tarpeiden mukaisesti, erilaisiin elämäntilanteisiin ja kiinnostuksen kohteisiin liittyen. Toiminnassa korostuu verkostotyön kehittäminen ja nuorten osallistuminen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.

Tohjaamo palvelee nuorta ilman luukutusta ja mahdollisimman nopeasti ja sujuvasti. Verkosto tuntee toistensa toiminnan, jolloin työ ja resurssien käyttö on tehokasta. Tiettyinä päivinä tietyt palvelut ovat saatavilla Aaltosesta, mutta perusohjausta ja neuvontaa saa verkoston toimipisteistä joka päivä.

Yhden käynnin aikana nuori voi tavata Aaltosessa useita eri alojen ammattilaisia tai vastaavasti tehdä vaikkapa työhakemuksen työntekijän avustuksella. Aaltoseen voi tulla ilman ajanvarausta tai varaamalla ajan työntekijälle, jonka palveluja toivoo.

Avatessaan Aaltosen oven nuori on aina oikeassa paikassa.

Teksti: Auli Pietikäinen – Nuorisotyön päällikkö, Tornion Kaupunki