”Muista aina liikenteessä”

”Muista aina liikenteessä”

”Valppain mielin muista sä aina vaaroja liikenteen. Kaikki säännöt mieleesi paina, paina ne tarkalleen. Säännöt ne vasta auttavat lasta turvassa kulkemaan. Vältä vaaraa uhmailemasta, sääntöjä seuraa vaan. Muista aina: Liikenteessä monta vaaraa ompi eessä. Siksi valpas aina mieli se on turva verraton.”

Yllä oleva teksti on pätkä jo lapsena tutuksi tulleesta liikennelaulusta, joka sisältää tärkeän viestin, siitä kuinka tärkeää tieliikenteessä on turvallisuus. Säännöt takaavat sen turvallisuuden ja niiden noudattaminen on meidän jokaisen velvollisuus. Varsinkin me erilaisten ajoneuvojen kuljettajat olemme vastuussa omasta, kyydissä olevien sekä muiden tietä käyttävien turvallisuudesta. Ja tuota kyseistä sanaa ei voi toistaa liikaa tai alleviivata tarpeeksi, jotta sen tärkeys iskostuisi meidän kaikkien mieleen.

Kaikkia tienkäyttäjiä koskee tieliikennelaki, jonka noudattaminen on edellytys jokaiselle kulkijalle. Voit tutustua tieliikennelakiin kokonaisuudessa osoitteessa finlex.fi

Kesäkuussa astuu voimaan uudistunut tieliikennelaki ja alla on esitelty sen päivitetyt periaatteet.

  • Tienkäyttäjän on noudatettava liikennesääntöjä sekä olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta välttääkseen vaaran ja vahingon.
  • Liikennettä ei saa tarpeettomasti estää eikä haitata. Ajoneuvoa ei saa ajaa aiheettoman hitaasti eikä jarruttaa äkkiä tarpeettomasti.
  • Uutena periaatteena tieliikennelakiin on tuotu tienkäyttäjän ennakointivelvollisuus. Tienkäyttäjän on ennakoitava toisten tienkäyttäjien toimintaa vaaran ja vahingon välttämiseksi ja sovitettava oma toimintansa sen mukaisesti sujuvan ja turvallisen liikenteen edistämiseksi.
  • Ajoneuvon nopeus ja etäisyys toisiin tienkäyttäjiin on sovitettava sellaiseksi kuin liikenneturvallisuus edellyttää. Turvallinen kuljettaminen tarkoittaa, että tien kunto, sää, keli, näkyvyys, ajoneuvon kuormitus ja kuorman laatu sekä muut olosuhteet on otettava huomioon.
  • Ajoneuvo on kyettävä hallitsemaan kaikissa liikennetilanteissa.
  • Ajoneuvo on voitava pysäyttää edessä olevan tien näkyvällä osalla ja kaikissa ennalta arvattavissa tilanteissa.
  • Moottorikäyttöisen ajoneuvon moottorista tai muusta laitteesta ei saa aiheutua kohtuutonta melua, ilman pilaantumista tai muuta haittaa ajoneuvossa matkustavalle, muulle tienkäyttäjälle eikä ympäristölle.
  • Ajoneuvo on kuormattava siten, ettei kuorma voi vaarantaa henkilöä, vahingoittaa omaisuutta, laahata maata, pudota tielle, pölytä häiritsevästi tai aiheuttaa muuta siihen verrattavaa haittaa. Kuorma ei saa myöskään synnyttää tarpeetonta melua.
  • Jokaisen tienkäyttäjän on autettava onnettomuuspaikalla onnettomuudessa loukkaantuneita kykyjensä mukaan ja osallistuttava niihin toimenpiteisiin, joihin onnettomuus antaa aihetta.

Mikäli haluat perehtyä liikenneturvallisuuteen syvemmin tai esitellä/opettaa sitä muille, suosittelen tutustumaan ’Liikenneturvan’ omiin verkkosivuihin osoitteessa liikenneturva.fi. Sieltä löytyy hyvää materiaalia opetukseen, oppimiseen sekä tutkimuksia ja erilaisia koulutus vaihtoehtoja.

Toivottavasti et koe oloasi turhautuneeksi tai että tässä taas vaahdotaan samoista – jo valmiiksi tutuista asioista. Kesä tekee tuloaan kovaa vauhtia ja aurinko lämmittää. Tiet ovat sulat ja fiilis katossa. Sen takia on tärkeää muistaa, että liikenteessä maltti on valttia ja kaikkien meidän turvallisuus on ykkösasia. Säännöt ja lait ovat tehty suojelemaan meidän jokaisen tienkäyttäjän elämää ja hyvinvointia.

”Välitä, muista – ennakoi.”

ps. Liikennemerkkejä on myös päivitetty. Voit käydä kätevästi testaamassa oman liikennemerkkitietouden osoitteessa ajokoe.fi