Hyvää kesää, toivottaa uusi Lanuti 2.0

Hyvää kesää, toivottaa uusi Lanuti 2.0

Lapin nuorten tieto – ja neuvontapalvelu Lanuti on palvellut lappilaisia nuoria ja nuorisotyöntekijöita jo vuodesta 2001 lähtien. 

Sivut ovat olleet tärkeä tiedon alusta kuntien nuorisotyössä ja mm. Lapin Avi on käyttänyt sitä tärkeänä tiedotuskanavana. 
Lapin Avin nuorisotoimen isännöimä rooli lanuti-palvelussa on muuttumassa taustavaikuttajaksi, joskin Avi tulee tiedottamaan sivujen 
kautta tulevaisuudessakin. 

Lanuti-sivusto koetaan kunnissa tärkeäksi ja sen arvo Lapin nuorisotyön kokoavana voimana tiedostetaan. Nyt kaikki Lapin nuorisotyön tieto on yhden osoitteen alla.
Lanuti 2.0 sivustoa on kehitetty myös mobiilikäyttöön sopivaksi  ja uusia säädöksiä noudattavaksi 

Uusi Lanutin sivusto kokoaa edelleenkin yhdelle sivustolle Lapin kuntien nuorisotoimet päätietoineen, mutta erona edelliseen on, että kunnan 
nuorisotoimen ns. pääsivut löytyvät kunnan oman nettisivuston alta. Uusi Lanuti toimii ohjaavana sivuna. 

Lanutin kuntasivulta löytyvät päätiedot, mm. yhteystiedot, henkilöstö ja nuorisotilat. Tältä sivulta on linkki kunnan omalle nuorisotyön sivulle, jossa on laajempi tiedotus ja sosiaalisen median linkit.

Lanuti 2.0 sivuston on  kehittättänyt  Tornion kaupungin nuorisotoimen tiedotushanke. 

Lanutin ulkoasun on tehdyt Rami Ranta. 

www.lanuti.fi