Tohjaamo

Mikä on Tohjaamo?

Tohjaamo on torniolainen malli valtakunnalliselle Ohjaamo-toiminnalle Nuorisotiedotuspiste Aaltosessa ja verkostokumppanien palveluissa.

Tohjaamo on kaikkien torniolaisten alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen monialainen palveluverkosto. Tohjaamosta nuori saa tietoa, neuvontaa, ohjausta sekä palveluja. Se on verkosto, jonka toimijat tarjoavat yhdessä monialaisesti palveluita työllistymiseen, koulutukseen, asumiseen, elämänhallintaan ja hyvinvointiin liittyen.

Tohjaamon toimintaan osallistuvien organisaatioiden ja eri hallinnonalojen toimintamalli perustuu monialaiseen, hyväksi havaittuun yhteistyöhön. Nuoret voivat ottaa yhteyttä oman tilanteensa selvittelemiseksi mihin tahansa verkoston palveluun ilman lähettävää tahoa. Palvelu verkostossa on tilannekohtaista ja nuoren yksilöllisestä tarpeesta lähtevää.

Tohjaamon palveluista ja tapahtumista tiedotetaan www.lanuti.fi/tornio ja Aaltosen sosiaalisen median kanavilla sekä yhteistyöverkostoissa. Viikko-ohjelma on nähtävillä www.lanuti.fi/tornio ja www.nuorisotiedotuspisteaaltonen.fi

Kaikki Tohjaamo-verkoston toimijat ja palvelut löytyvät osoitteesta www.tohjaamo.fi

Ole yhteydessä liittyen Tohjaamoon: